หน้าแรก

บริษํทโอริง กรุ๊ป จำกัด

ได้จดลิขสิทธิ์แบรนต์ ยี่ห้อ PIG ถูกต้องตามกฤหมาย 

หากบริษํทหรือตัวแทนจำหน่าย ท่านได้ที่ได้จำหน่ายยี่ห้อนี้โดยไม่ได้ผ่านการยินยอมของทางบริษัท ทางบริษัทถือว่าท่านละเมิดลิขสิทธ์

ทางบริษํทจึงใครขอให้ทางตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตรา PIG กรุณาแจ้งมาทางบริษํท โอริว กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว 

โทร. 0863807533

    • 1431596897672.jpg
      ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณไฟฟ้า สอบถามราคาสินค้า ได้ที่ บริษัท โอริวกรุ๊ป จำกัด โทร. 02-897-3747 มือถือ 086-380-7533,098-879-0807 ติดต่อ คุณ.ตี๋ หรือ คุณ แคท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 19,176