ติดต่อเรา

บริษํท โอริว กรุ๊ป จำกัด

774 ซอย เทียน ทะเล 26 แยก 6-1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล 

แขวงท่าข้าม เขต บางขุนเทียน กทม. 10150

โทร. 02-897-3747

โทรสาร. 02-897-3885

มือถือ. 086-380-7533 , 0988790807

e.mail : oryugroup@hotmail.com

Visitors: 19,175