หมวดลายงานขัด

   แปรงลวด ตรา PIG

สินค้านำเข้าจาก ญี่ปุ่น เป็นโรงงานประกอบแปรงลวดขัดอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท บริษัท โอริวกรุ๊ป จำกัด  ม่เจาะจงตามตัวอย่างสินค้าข้างต้นนี้แล้วแต่ลูกค้าสั่ง  รับทำตามแบบ ตามตัวอย่าง เราเป็นโรงงานผลิตชั้นนำ มีเครื่องมืออันทันสมัย สามารถผลิตเป็นจำนวนมากๆตามที่ต้องการได้ นะคะ

 

WIRE GAUGE 0.36 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.36 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
RB 5615 STEEL 5" 40 M 16 P 1.5 1  
RB 562 STEEL 5" 40 M 16 P 2 1  
RB 5415 STEEL 5" 40 M 14 P 1.5 1  
RB 542 STEEL 5" 40 M 14 P2 1  

WIRE GAUGE 0.36 mm 
ลวดสีทอง ขนาด 0.36 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
RG 5615 BRESS 5" 40 M 16 P 1.5 1  
RG 562 BRESS 5" 40 M 16 P 2 1  
RG 5415 BRESS 5" 40 M 14 P 1.5 1  
RG 542 BRESS 5" 40 M 14 P2 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
RB 315 STEEL 3" 25 M 10 P 1.5 1  
RB 325 STEEL 3" 25 M 10 P 1.25 1  
RB 2.515 STEEL 2.5" 25 M 10 P 1.5 1  
RB 2.525 STEEL 2.5" 25 M 10 P1.25 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีทอง ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
RG 315 BRESS 5" 40 M 16 P 1.5 1  
RG 325 BRESS 5" 40 M 16 P 2 1  
RG 2.515 BRESS 5" 40 M 14 P 1.5 1  
RG 542 BRESS 5" 40 M 14 P2 1  

CUP BRUSHE WITH SHANK (แปรงถ้วย 1 แกน)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวด ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
FB 50 STEEL 50 25 6 1  
- - - - - -  
FG 50 BRESS 50 25 6 1  
- - - - - -  

END BRUSHES (แปรงภู่กัน)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
AB 12 STEEL 12 25 6 1  
AB 15 STEEL 15 25 6 1  
AB 18 STEEL 18 25 6 1  
AB 20 STEEL 20 25 6 1  
AB 22 STEEL 22 25 6 1  
AB 25 STEEL 25 25 6 1  
AB 28 STEEL 28 25 6 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
AB 12 BRESS 12 25 6 1  
AB 15 BRESS 15 25 6 1  
AB 18 BRESS 18 25 6 1  
AB 20 BRESS 20 25 6 1  
AB 22 BRESS 22 25 6 1  
AB 25 BRESS 25 25 6 1  
AB 28 BRESS 28 25 6 1  

WHEEL BRUSHES WITH SHANK (แปรงกลมบางแกน)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
TB 50 STEEL 50 12 6 1  
TB 60 STEEL 60 12 6 1  
TB 75 STEEL 75 12 6 1  
TB 100 STEEL 100 12 6 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีทอง ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
TG 50 BRESS 50 12 6 1  
TG 60 BRESS 60 12 6 1  
TG 75 BRESS 75 12 6 1  
TG 100 BRESS 100 12 6 1  

WIRE WHEEL BRSHE (แปรงกลมหนา)

WIRE GAUGE 0.36 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.36 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KB 12'' A STEEL 12'' 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 12'' A STEEL 10" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 8'' A STEEL 8" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 8'' B STEEL 8" 16 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 6'' A STEEL 6" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 6'' B STEEL 6" 16 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 5'' A STEEL 5" 25 1/2" , 5/8" 1  
KB 5'' B STEEL 5" 16 1/2" , 5/8" 1  
KB 4'' A STEEL 4" 25 1/2" 1  
KB 4'' B STEEL 4" 16 1/2" 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีทอง ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KG 12'' A BRESS 12'' 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 12'' A BRESS 10" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 8'' A BRESS 8" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 8'' B BRESS 8" 16 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 6'' A BRESS 6" 25 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 6'' B BRESS 6" 16 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 5'' A BRESS 5" 25 1/2" , 5/8" 1  
KG 5'' B BRESS 5" 16 1/2" , 5/8" 1  
KG 4'' A BRESS 4" 25 1/2" 1  
KG 4'' B BRESS 4" 16 1/2" 1  

DISH BRUSHES (แปรงจาน)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวด ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
DB 415 STEEL 100 25 M 10 P 1.5 1  
DB 425 STEEL 100 25 M 10 P 1.25 1  
DG 415 BRESS 100 25 M 10 P 1.5 1  
DG 425 BRESS 100 25 M 10 P 1.25 1  

WIRE WHEEL BRUSHE (แปรงกลมบาง)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KB 6'' BRESS 6'' 12 1/2",5/8" 1  
KB 5'' BRESS 5" 12 1/2",5/8" 1  
KB 4'' BRESS 4" 12 1/2" 1  
KB 3'' BRESS 3" 12 1/2" 1  
KB 2 1/2'' BRESS 2 1/2" 12 1/2" 1  
KB 2'' BRESS 2" 12 1/2" 1  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KG 6'' STEEL 6'' 12 1/2",5/8" 1  
KG 5'' STEEL 5" 12 1/2",5/8" 1  
KG 4'' STEEL 4" 12 1/2" 1  
KG 3'' STEEL 3" 12 1/2" 1  
KG 2 1/2'' STEEL 2 1/2" 12 1/2" 1  
KG 2'' STEEL 2" 12 1/2" 1  

WIRE WHEEL BRUSHE (แปรงเขี้ยวกลมบาง)

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KB 12" STEEL 12" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 10" STEEL 10" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KB 8" STEEL 8" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
- - - - - -  

WIRE GAUGE 0.30 mm 
ลวดสีดำ ขนาด 0.30 mm
CODE
รหัส
MATERIAL
ลวด
Diameter
mm-inch
Lengh
mm
Thread-Hole
mm-inch
Pack/case
บรรจุ/กล่อง
Price
ราคา
KG 12" BRESS 12" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 10" BRESS 10" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
KG 8" BRESS 8" 12 1/2",5/8",7/8",1" 1  
- - - - - - -

Visitors: 18,102